CAESAR Latijn

Logisch, helder, overzichtelijk

Totaalpakket

De leergang CAESAR bestaat uit meerdere onderdelen:

•  Lesboek: zeer overzichtelijk opgezet aanbod van Latijnse grammatica.

•  Verhalenboek: Romeinse geschiedenis van Romulus en Remus tot de val.

•  Docentenhandleiding: proefwerken, werkwijzers en alles wat in de les nodig is.

•  PowerPointpresentaties: makkelijk en snel nakijken in de les!

•  Gratis videolessen: op YouTube zonder inlogcodes!

Prijzen

CAESAR Lesboek 1: €26,50

ISBN: 978-90-823388-2-9

CAESAR Verhalenboek 1: €26,50

ISBN: 978-90-823388-1-2

CAESAR Lesboek 2: €26,50

ISBN: 978-90-823388-4-3

CAESAR Verhalenboek 2: €26,50

ISBN: 978-90-823388-3-6

CAESAR Docentenhandleiding 1: €31,-

CAESAR Docentenhandleiding 2: €31,-

Proefpakket les- en verhalenboek 1: €22

Proefpakket les- en verhalenboek 2: €22

Posters: €10

Boekenleggers: €0,50

Opzet

Grammatica

Het principe van CAESAR is: duidelijkheid! De grammatica wordt in de meest logische volgorde aangeboden. En op een eenvoudige, beeldende manier. Dit leidt tot meer overzicht, en dus tot meer begrip bij de leerlingen. In de praktijk: eerst alle naamvallen. Daarna de bijvoeglijke naamwoorden. De onvoltooide tijden netjes bij elkaar. Net als de voltooide tijden. Tot slot wijzen strategieën op de slimste manier van vertalen. Leerlingen en docenten bevestigen het: deze opzet werkt! Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van de CvTE minimumlijst Latijn 2014.

Naamvallen

Naamvallen zijn de ruggengraat van het Latijn. Daarom wordt er zo snel mogelijk mee begonnen. Leerlingen leren meteen het volledige rijtje. De vertalingen worden zo eenvoudig mogelijk gehouden. En het memoriseren? Dat wordt gedaan met WRTS, naamvaltrainers en tempotoetsen!

Oefenen

CAESAR werkt vooral met zinnen en korte oefeningen. Hierdoor kan er effectief met de nieuwe grammatica geoefend worden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tekst ter afwisseling. In de laatste 10 hoofdstukken van CAESAR deel 2 wordt de overstap gemaakt naar originele Latijnse teksten.


Woorden

Synoniemen worden zo min mogelijk gegeven. Elk hoofdstuk kent dezelfde hoeveelheid woorden. In totaal bieden CAESAR 1 en 2 circa 1100 

woorden aan. Deze zijn gebaseerd op de meest gelezen 

Latijnse auteurs.

Cultuur

Het verhalenboek laat de Romeinse geschiedenis tot 

leven komen! In korte hoofdstukken maken leerlingen op 

een sprankelende manier kennis met de wereld van 

Romulus en Remus, Hannibal, Caesar, de keizers en de 

opkomst van het Christendom. Schilderijen met 

prikkelende vragen verleiden de leerling om goed te 

kijken. Kleurige tijdbalken zorgen voor een helder 

overzicht. Elk verhaal sluit aan bij een hoofdstuk uit de leergang en komt terug in de Latijnse oefeningen. De verhalen zijn ook beschikbaar als PowerPoint.

Nakijken

Nakijken gebeurt soepel en snel met behulp van PowerPoints. Eén druk op de knop en de juiste vertaling verschijnt. Zo is de docent geen tijd meer kwijt met het opschrijven van antwoorden!

Lesopbouw

Ieder hoofdstuk begint met een spannend verhaal uit de Romeinse geschiedenis. De inhoud van dit verhaal komt terug in de zinnen. Per les maakt de leerling twee oefeningenof een tekst. Met een opbouw van makkelijk naar moeilijk. Na drie of vier lessen is een hoofdstuk af.


Extra's

•  Woordkaartjes.

•  Alle woorden staan op bardoul.wrts.nl. Hier staan ook

   oefeningen om de naamvallen te automatiseren.

•  Werkwijzers en naamvaltrainers.

•  Proefwerken en tempotoetsen.

•  Foutenanalyses.

•  Gratis videolessen op Youtube.

Docentenhandleiding

De docentenhandleiding is verkrijgbaar in papieren én digitale versie. Voorzien van handige hulpmiddelen voor in de klas.

Woordkaartjes

Van elk hoofdstuk zijn er woordkaartjes beschikbaar. Handig voor leerlingen die ook op een andere manier willen leren. Tips: schud de stapel regelmatig, zodat de volgorde verandert. Moeilijke woorden kun je apart leggen. Te vinden in de docentenhandleiding.Werkwijzers

Werkwijzers leiden docent en leerling op de handigste manier door de leerstof. Ook zijn er suggesties opgenomen voor toetsmomenten. Te vinden in de docentenhandleiding.


Naamvaltrainers

Vooral het eerste jaar is het memoriseren en trainen met naamvallen belangrijk. Met behulp van naamvaltrainers kunnen leerlingen effectief oefenen in de klas. Je zult zien: steeds sneller worden naamvallen herkend! Te vinden in de docentenhandleiding.

Toetsen

Proefwerken volgen zoveel mogelijk het stramien van het boek. Er wordt met zinnen geoefend, er worden zinnen getoetst. Daarnaast zijn er tempotoetsen die de beheersing van naamvallen testen. Te vinden in de docentenhandleiding.

Foutenanalyse

Elke toets kan door de leerling worden geëvalueerd met een formulier voor foutenanalyse. De leerling rubriceert zijn fouten en krijgt hierdoor inzicht in zijn leerproces. Met handige verwijzing naar de juiste grammatica-pagina's! Ook te vinden in de docentenhandleiding.

To the top